Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład – Zapytanie ofertowe nr 2/2024

14.06.2024 – Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu – informuje, iż po przeprowadzeniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu zakupowym nr 2/2024 z dnia 07.05.2024 r. dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

 

„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu”

 

jako najkorzystniejsza, która otrzymała max. ilość punktów – została wybrana oferta wykonawcy:

 

F.P.H.U. „ALSTAR” M. STAROŃ
Nagawczyna 101 F, 39-200 Dębica
NIP 872-110-17-70, Regon 690715813

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i przedmiocie zamówienia pod linkiem: https://bip.ugdebica.pl/obwieszczenia—komunikaty—ogloszenia/2024-rok/details,99.html

 

Proboszcz Parafii, Ks. Roman Woźny