Sakramenty święte

Chrzest

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).

Rodzice dziecka najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 

 • Akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • W przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią,
 • Dane o rodzicach chrzestnych (adres zamieszkania),
 • Jeżeli rodzice chrzestni są z poza parafii chrztu dziecka, przedstawiają zaświadczenie od proboszcza swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi,
 • Dodatkowo, jeśli tymczasowo mieszkają poza terenem parafii, do której należą (np. za granicą) zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i bierzmowania),
 • Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

 

 

Bierzmowanie

„Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, „ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i „dał zadatek” Ducha”. Św. Ambroży z Mediolanu.

Diecezjalny program przygotowania do bierzmowania – W oczekiwaniu na Ducha Świętego

Klasa 7 (przygotowanie dalsze):

 

 • w szkole – przygotowanie do egzaminu z wiedzy religijnej
 • w parafii – udział w pierwszych piątkach miesiąca

 

Klasa 8 (i 3 gim) (przygotowanie bliższe):

 

 • w szkole – cykl 7 katechez

 

Klasa 8 (i 3 gim) (przygotowanie bezpośrednie):

 

 • Triduum przed bierzmowaniem
 • Zostanie podane, wraz z datą udzielenia przez Księdza Biskupa Sakramentu

 

 

Eucharystia

„Wierzący znają także pokarm duchowy, który i wy macie poznać i przyjąć z ołtarza Bożego. Będzie chlebem i jednocześnie codziennym, koniecznym w tym życiu. Czyż bowiem będziemy przyjmować Eucharystię, gdy przyjdziemy do Chrystusa i zaczniemy z Nim królowanie wieczne? Zatem Eucharystia jest naszym chlebem codziennym” św. Augustyn z Hippony.

Wymagane dokumenty:

 

 • metryka chrztu dziecka (tylko, jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą Parafią),
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii św. (tylko, jeżeli dziecko przygotowywało się do Komunii św. poza naszą Parafią; w tym też przypadku potrzebna jest zgoda ks. Proboszcza).

 

Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy w szkołach podstawowych na terenie naszej Parafii w klasie II i III.

Pokuta

„Zbiera mi się na łzy, gdy pomyślę, że wyżej cenisz haniebne czyny aniżeli wielką chwałę Boga, i że wskutek nieopanowania chętnie i mocno jesteś związany z grzechem, a pozbawiasz siebie dóbr zawartych w obietnicach, jakbyś nie dostrzegał bogactw niebieskiego Jeruzalem” – Św. Bazyli Wielki.

W naszej Parafii możemy skorzystać z Sakramentu Pojednania:

 

 • codziennie, 30 min. przed każdą Mszą Świętą,
 • w każdy pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca, godzinę przed wieczorną Mszą św.,
 • w niedzielę, podczas Mszy św.,
 • w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych,
 • w sytuacjach wyjątkowych, o każdej porze.

 

Sakrament pokuty, zwany jest także sakramentem przebaczenia grzechów, spowiedzi lub pojednania. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, Kościoła i całego świata.

Namaszczenie Chorych

„Wzywamy Cię, który masz wszelką władzę i moc, Zbawcę wszystkich ludzi, Ojca Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i błagamy, abyś zesłał z nieba leczniczą moc Jednorodzonego na ten olej, aby dla namaszczonych lub przyjmujących tę stworzoną przez Ciebie substancję służył on na wygnanie wszelkiej choroby i wszelkiej słabości, jako lekarstwo na wszelkiego demona, na wygnanie wszelkiego ducha nieczystego, na pozbycie się wszelkiego złego ducha, na odpędzenie wszelkiej gorączki i zimna, i wszelkiej słabości, na dobrą łaskę i odpuszczenie grzechów, na lekarstwo życia i zbawienia, na zdrowie i pomyślność duszy, ciała i ducha, na pełnię sił” – Modlitwa chrześcijan z IV wieku, Egipt.

Do jego przyjęcia należy odpowiednio przygotować chorego i mieszkanie:

 

 • Choremu uświadomić wartość sakramentu namaszczenia chorych,
 • Stół nakryć białym obrusem i ustawić na nim krzyżyk, zaświecić świece, postawić naczynie z wodą święconą i położyć kawałeczki waty,
 • Domownicy uczestniczą w obrzędzie sakramentu (opuszczają mieszkanie tylko na czas spowiedzi chorego).

 

Rodzina powinna zatroszczyć się, aby człowiek poważnie chory pojednał się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i przyjął sakrament Namaszczenia Chorych, który jest umocnieniem duchowym dla chorego. Sakrament ten odpuszcza także grzechy, jeżeli chory nie może się już wyspowiadać. Nie warto odkładać tego Sakramentu na ostatnią chwilę życia, bo jest to Sakrament dla żywych, a nie dla umarłych.

W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca kapłani udają się z Komunią Świętą i olejami do chorych, których adresy można zgłaszać w Zakrystii lub Kancelarii.

 

Małżeństwo

„Ogólnie biorąc, winniśmy nasze rozumowanie na temat małżeństwa, odżywiania się i innych potrzeb doprowadzić do takiego wniosku, że nie należy niczego czynić z pobudki namiętności, a pragnąc tylko tego, co jest konieczne. Nie jesteśmy wszak dziećmi pożądania, lecz woli” – Św. Klemens z Aleksandrii.

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii parafialnej narzeczonej albo narzeczonego na trzy miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa:

 

 • Świadectwo chrztu wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed jego okazaniem w Kancelarii parafialnej (świadectwo przedstawia tylko osoba chrzczona poza parafią planowanego ślubu),
 • Dowody osobiste,
 • Świadectwo bierzmowania, jeżeli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu,
 • Świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • Świadectwa z nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub gimnazjum,
 • Świadectwo zgonu współmałżonka w przypadku zawierania małżeństwa przez wdowę lub wdowca.

 

Dalsze informacje udzielane są w czasie pierwszej rozmowy narzeczonych z księdzem proboszczem.

Narzeczeni na zapowiedzi przyjmowani są w piątek po Mszy świętej wieczornej, z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca.

 

Pogrzeb Katolicki

„A jak człowiek nie istnieje zawsze, ani też jego ciało nie jest zawsze połączone z duszą, ale, gdy przychodzi moment ich rozdzielenia, dusza opuszcza ciało i człowiek przestaje istnieć” – Św. Justyn Męczennik.

Pogrzeb należy zgłosić w Kancelarii parafialnej parafii zmarłego. Niezbędne dokumenty:

 

 • Akt zgonu z USC,
 • Świadectwo namaszczenia chorych od kapelana szpitala, jeżeli chory tego sakramentu nie przyjął w parafii zamieszkania,
 • Zaświadczenie od księdza proboszcza, jeżeli pogrzeb zmarłego ma się odbyć poza parafią zamieszkania.

 

 

Szczegółowe informacje omawiane są z księdzem Proboszczem.