Duszpasterze

Ks. Roman Woźny

proboszcz

data święceń: 25.05.1986 r.
w parafii od 1.01.2003 r.

Ks. Janusz Bociek

wikariusz, duszpasterz niepełnosprawnych ruchowo okręgu dębickiego

data święceń: 30.05.1998 r.
w parafii od 5.09.2017 r.

Ks. Łukasz Halada

wikariusz

data święceń: 20.05.2006 r.
w parafii od 1.09.2021 r.