Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna Parafii Pustków Osiedle

Współczesny człowiek żyje w niespokojnym i burzliwym świecie ulotnego szczęścia. Sam coraz częściej staje w bezradności i zagubieniu, zwłaszcza w relacjach z drugim człowiekiem, często bardzo bliskim. Poradnia Rodzinna przy naszej parafii prowadzi spotkania przygotowujące narzeczonych do małżeństwa.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni są zobowiązani odbyć trzy spotkania w parafialnej Poradni Rodzinnej. Spotkania dotyczą:

  • odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia,
  • szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, stosowania środków poronnych i sztucznych zapłodnień,
  • oraz znaczenia naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Spotkania odbywają się w II, III i IV sobotę miesiąca o godz. 17:00.

W Poradni Rodzinnej posługują: Agata Wróbel, Lidia Kucharska. Małgorzata Madej-Ciszek, Bernadeta Brotoń, Alicja Nabel, Beata Kozioł, Małgorzata Panek.

Podczas spotkań prowadzone są ćwiczenia z nauki naturalnych metod rozpoznawania płodności. Uczymy metody Rötzera i metody polskiej objawowo-termicznej dr Teresy Kramarek, przestawiamy zalety i korzyści dla małżonków płynące ze znajomości cyklicznego rytmu płodności i niepłodności funkcjonującego dla obojga małżonków:

  • żyjąc zgodnie z naturą, szanują prawo Boże i naturalne, zyskują spokój sumienia, gdyż prowadząc życie małżeńskie zgodnie z nauką Kościoła mogą żyć w łasce uświęcającej,
  • mogą obdarzać się miłością wyrażoną przez niezakłócony niczym akt seksualny, sami wybierając czas współżycia w zależności od tego, czy planują poczęcie dziecka,
  • mogą oddawać się sobie bezwarunkowo,
  • mogą wyznaczać optymalny czas na poczęcie dziecka, mogą ustalić czas niepłodności w celu odłożenia poczęcia dziecka, jako rodzice mogą dbać o swoje dziecko od samego poczęcia,
  • dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, mogą korzystać z metod w cyklach nieregularnych, mogą korzystać z fizjologicznej niepłodności poporodowej.

25 lipca 1968 r została ogłoszona przez papieża Pawła VI encyklika „O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia”- Humane vitae, w której w sposób wyraźny zobowiązuje się małżeństwa katolickie do poznania biologicznych uwarunkowań wspólnej płodności.

Zapraszamy również do Poradni małżonków w celu konsultacji i nauki naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Opracowała p. Małgorzata Panek, posługująca w parafialnej Poradni Rodzinnej