Historia

Historia Parafii i kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie Osiedlu

Z historią naszej parafii było tak… 1 lipca 1970 roku utworzono samodzielny rektorat w kościele – kaplicy św. Stanisława w Pustkowie Osiedlu – na terenie parafii pw. św. Jana w Brzeźnicy. Ks. Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz pismem z dnia 24 czerwca 1970 roku mianował księdza Bronisława Marczyka wikariuszem eksponowanym w Pustkowie Osiedlu. Od tego momentu zaczęła się działalność parafii w Pustkowie Osiedlu.

W naszej kronice parafialnej zapisano: „Właściwie to nie było nic, ani parafii, własnego kościoła, naczyń i szat liturgicznych, mieszkania dla księdza. Ale było już dużo, był kapłan, przez którego ręce na ołtarzu i w tabernakulum był obecny Chrystus, w kaplicy, która była własnością tutejszych Zakładów Tworzyw Sztucznych”.

Staraniem Kurii Diecezjalnej dnia 27 lutego 1978 roku, decyzją Wojewody Tarnowskiego Wz II-6813/3/78, parafia Pustków Osiedle została zatwierdzona jako samodzielna. Na podstawie tego dokumentu w dn. 22 marca 1978 r. wydano dekret o utworzeniu parafii. Wtedy też bp Jerzy Ablewicz mianował ks. Bronisława Marczyka proboszczem parafii.

W piątą niedzielę Wielkiego Postu 1980 roku, ksiądz proboszcz zakomunikował miłą dla wszystkich wiadomość: Wojewoda Tarnowski wydał zezwolenie na budowę większego, wygodniejszego kościoła.

Kościół budowano w latach 1982 – 1990. W maju 1982 roku bp Józef Gucwa poświęcił plac pod budowę kościoła, a 16 października 1983 r. bp Władysław Bobowski dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. W 1999 roku na kościelnej wieży zawieszono dzwony. Konsekracji świątyni dokonał Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż – 30 września 2012 roku.

Kaplica (stary kościół)

Kaplica wybudowana została w latach 1937- 1939, przed II wojną światową. W czasie okupacji Niemcy wykorzystywali ją jako magazyn. Po konsekracji dokonanej 26 października 1947 roku przez bpa Karola Pękalę, odprawiano w niej msze święte w niedziele i święta. Od 1970 roku, po utworzeniu samodzielnego Rektoratu w Pustkowie Osiedlu kaplica służyła jako kościół parafialny.
Obecnie budynek spełnia rolę kaplicy pogrzebowej. Zarejestrowana jako zabytek pod pozycją A – 71 dnia 21 lutego 2003 roku.