Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej Parafii (LSO)

W naszej parafii LSO możemy podzielić na 3 grupy: ministrantów, lektorów i DSM (Dziewczęcą Służbę Maryjną). Każda z tych grup ma swoje zadania, spotkania formacyjne i wyjazdy integrujące grupę.

Do ministrantów mogą należeć chłopcy, którzy przyjęli już Pierwszą Komunię. Każdy ministrant ma w ciągu tygodnia dwa służenia obowiązkowe oraz raz w tygodniu zbiórkę prowadzoną przez ks. Janusza. Ministrant powinien kierować się w swoim życiu tzw „Dekalogiem Ministranta”, w którym zapisane są zasady dobrego ministranta, np. „Ministrant służy Chrystusowi w ludziach” czy „Ministrant poznaje liturgię i żyje nią”. Te same zasady powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi, ale to ministranci powinni być przykładem, w pierwszej kolejności dla rówieśników, jak również dla osób starszych.

Do lektorów dołączają zazwyczaj ministranci z wyższych klas szkoły podstawowej, a czasem chłopcy, którzy nigdy nie byli ministrantami. Przed założeniem alby lektorzy przechodzą kursy organizowane dla wszystkich kandydatów w dekanacie lub po przeszkoleniu w parafii. Lektorzy swoje służenia mają rzadziej niż ministranci, ale do ich obowiązków należy przygotowanie asysty podczas świąt i uroczystych mszy świętych. Co kilka lat wybrani lektorzy biorą udział w kursach na ceremoniarza. Po ich przyjęciu otrzymują oni krzyż z gołębiem symbolizującym Ducha Świętego. Ceremoniarz jest najwyższym stopniem w LSO. To oni głównie odpowiadają za przygotowanie asysty na święta i uroczystości. Obecnie w naszej parafii jest trzech ceremoniarzy. Opiekunem lektorów jest ks. Paweł.

Dziewczęca Służba Maryjna, jak sama nazwa wskazuje, skupia dziewczynki z młodszych klas szkoły podstawowej. Maryjki nie mają obowiązkowych służeń, ale licznie uczestniczą w nabożeństwach maryjnych (różaniec, majówki) oraz uroczystych mszach świętych (np. Boże Ciało). Spotkania DSM odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez ks. Janusza.

Jak widać Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma bardzo uniwersalny charakter. Każdy, niezależnie od wieku czy płci znajdzie swoje miejsce jeśli tylko chce i jest gotów służyć przy ołtarzu i przeżywać Eucharystie, a także pomagać kapłanowi w jej sprawowaniu. Wystarczy trochę chęci i wytrwałości na początku, a potem każda Msza św. będzie utwierdzała nas, że dokonaliśmy dobrego wyboru wstępując do LSO.

Opracował: Miłosz Cukla, Prezes Lektorów