Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

“Kościół nie może obejść się bez Akcji Katolickiej, ponieważ potrzebuje grupy świeckich, którzy skupieni wokół swych prawowitych Pasterzy, są gotowi podejmować trud ewangelizacji każdego środowiska”. 

Kardynał Józef Glemp- Prymas Polski-26 czerwca 2002 r.

 

“Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, chcę powiedzieć jeszcze raz każdemu z Was: Duc in altum! (Wypłyń na głębię!)”

Ojciec Święty Jan Paweł II- 26 kwietnia 2002 r.

 

“Akcja Katolicka jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego  publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego jest organizacją kościelną”.

Rozdział I, art. 1 Statusu Akcji Katolickiej w Polsce

 

“Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.”

Rozdział II, art. 9 Statusu Akcji Katolickiej w Polsce

 

Akcja Katolicka w naszej parafii

 

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w trzeci czwartek miesiąca.

 

W ramach spotkań  uczestniczymy we Mszy Św. z nabożeństwem do św. Jana Pawła II, a następnie w spotkaniu formacyjnym, na którym omawiany jest aktualny temat z programu duszpasterskiego wyznaczonego przez Krajowy  Instytut Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Nasze cele:

 • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach i innych uroczystościach organizowanych przez DIAK;
 • Coroczna zbiórka datków na Fundusz Papieski;
 • Współdziałanie w tworzeniu gazetki  parafialnej;
 • Bieżące wspomaganie ks. Proboszcza w sprawach organizacyjnych i technicznych;
 • Działania charytatywne;
 • Zorganizowane i indywidualne uczestnictwo członków POAK w adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym;
 • Prowadzenie nabożeństw i modlitw;
 • Organizacja pielgrzymek;
 • Udział i  organizacja dekanalnego spotkania  opłatkowego;
 • Pomoc  w organizacji Balu  Wszystkich Świętych;
 • Udział w pracach Parafialnej Rady Duszpasterskiej;
 • Wzajemne wspieranie siebie w drodze do świętości.

 

Asystentem POAK jest proboszcz ks. Roman  Woźny.

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jest święty Jan Paweł II.

Świętem Akcji Katolickiej  jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Zapraszamy na spotkania wspólnoty

Przyjdź – zobacz – posłuchaj – poznaj nas.

Spotkania:  trzeci czwartek  miesiąca

„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć…” (1 Kor 1,26-28)