Parafialny Oddział Caritas

Parafialny Oddział Caritas

Parafialny Oddział Caritas powstał w listopadzie 1993 r. Stanowi on oddział Caritas Tarnów i działa na podstawie statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Główne zadania Parafialnego Oddziału Caritas:

  • Zachęcanie wiernych dobrym przykładem do pełnienia uczynków miłosierdzia,
  • Stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
  • Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej, materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii,
  • Pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności cha­ry­tatywnej.

Nasz parafialny Caritas to zespół ponad 25 osób zaangażowanych bezpośrednio w jego działalność na przestrzeni lat. Oprócz udziału we wszystkich akcjach i działalności Caritas biorą oni też udział w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także w dorocznych uroczystościach Święta Caritas w diecezji tarnowskiej. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy młodszych i starszych (e-mail kontaktowy: xxx)!

Nr rachunku bankowego Parafialnego Oddziału Caritas Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pustkowie Osiedlu: Bank Spółdzielczy w Ropczycach o/Pustków-Osiedle, 12 9171 0004 0070 0708 2000 0020