W Diecezji Tarnowskiej trwa obecnie V Synod Diecezjalny. Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w…