Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład – Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład – Zapytanie ofertowe nr 2/2024

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu, zapraszam do składania ofert na realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z budżetu Gminy Dębica.

 

Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2024 r., do godz. 10.00

 

Wszystkie szczegóły zostały zawarte w treści zapytania ofertowego i wraz z załącznikami są dostępne do pobrania pod linkiem: https://bip.ugdebica.pl/obwieszczenia—komunikaty—ogloszenia/2024-rok/details,99.html

 

Proboszcz Parafii

Ks. Roman Woźny