Wprowadzenie relikwii Dzieci Fatimskich

16 października 2017 roku do naszego kościoła parafialnego uroczyście wprowadziliśmy relikwie świętych Hiacynty i Franciszka Marto. Uroczystości przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz.

Św. Hiacynta Marto

Urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. Choć była bardzo żywym dzieckiem, to jednak miała w sobie rzadką u dzieci powagę. Objawienia Matki Bożej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci mękach piekielnych. Dlatego modliła się gorąco o nawrócenie grzeszników i podejmowała za nich pokutę. To Hiacynta pouczona przez Matkę Bożą mówiła o wielkich wydarzeniach w skali światowej, które miały się rozegrać około 1940 roku. Zmarła 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. 13 maja 2000 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II, a siedem lat później – 13 maja 2017 roku – została kanonizowana przez papieża Franciszka.

 

Św. Franciszek Marto

Urodził się 11 czerwca 1908 r. w Aljustrel. W odróżnieniu od swej młodszej siostry Hiacynty był spokojniejszy i bardziej refleksyjny. Odznaczał się głęboką wiarą, był opiekuńczy i zdolny do poświęceń. W domu państwa Marto panował zwyczaj wspólnego odmawiania różańca. Dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec. Franciszek pragnął jak najszybciej przyjąć Komunię św. i dostąpić wiecznej radości w niebie. Krótko przed śmiercią, na swą gorącą prośbę przyjął I Komunię Świętą. Zmarł 4 kwietnia 1919 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 maja 2000 r. w Fatimie, a 13 maja 2017 roku papież Franciszek kanonizował Franciszka i jego siostrę Hiacyntę. Ciała świętych Dzieci z Fatimy spoczywają w bazylice fatimskiej. Ich wspomnienie obchodzimy 20 lutego.

Relikwiarz do naszego kościoła wniosły dzieci naszej Parafii.