Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W czwartek 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy na msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00. O godz. 14.00 na naszym cmentarzu odprawimy mszę św. i Różaniec za zmarłych.

W piątek 2 listopada – Dzień Zaduszny – w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 16.30. Różaniec z wypominkami o 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nawiedzając z modlitwą kościół w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto, wypełniając określone warunki możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.