Peregrynacja obrazu i relikwii Św. Jana Pawła II

Słowa modlitwy kardynała Angelo Comastri towarzyszyły peregrynacji relikwii i obrazu Świętego Jana Pawła II w parafii św. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu.

 

Dnia 9 marca 2020 roku o godzinie 17:30 rozpoczęło się w naszej Parafii nawiedzenie wizerunku i relikwii największego Polaka – św. papieża Jana Pawła II. W uroczystej procesji członkowie Akcji Katolickiej wnieśli obraz i relikwie swojego patrona. Następnie odmówiony został różaniec i rozpoczęto uroczystą Mszę Świętą, którą odprawiał ksiądz proboszcz Roman Woźny. Podczas homilii przybliżył on historię Akcji Katolickiej oraz osobę Jana Pawła II. Przybliżając Jego słowa odniósł się do wypełniania przesłania płynącego z nauczania papieża Polaka. Jan Paweł II pozostawił nam ogromną spuściznę: nie tylko piękne wystąpienia, wspaniałe homilie, ale przede wszystkim przykład życia pełnego modlitwy i wzorca życia. Najpiękniej oddaje to modlitwa, którą ułożył kardynał Angelo Comastri, wikariusz Jego Świątobliwości, po beatyfikacji papieża Jana Pawła II , która w tych kilku słowach oddaje to czym żył i co było najważniejsze dla papieża:

 

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa! Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.

 

Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami Szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi. Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny. Módl się za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu i zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.

 

Po uroczystej mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem przedstawiliśmy prośby i podziękowania skierowane do Boga za pośrednictwem Ojca Świętego. Następnie odśpiewaliśmy Litanię do Św. Jana Pawła II i po błogosławieństwie z głęboką wiarą ucałowaliśmy relikwie Papieża.

 

Mamy nadzieję, że ten niezwykły czas przy relikwiach św. Jana Pawła II, i za jego przyczyną, ożywi działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii.

 

Akcja Katolicka w Pustkowie Osiedlu