Niedziela Biblijna i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Niedziela 26 kwietnia 2020 r. to Niedziela Biblijna, która rozpoczyna 12 Tydzień Biblijny. To również dzień IV Narodowego Czytania Pisma Świętego, który w tym roku obchodzimy pod hasłem: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

„Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego. Nawiązuje ono do przesłania trwającego roku duszpasterskiego, który jest poświęcony Eucharystii. Hasło odnosi się do Prologu Ewangelii według św. Jana, gdzie są słowa „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” oraz do 6. rozdziału Ewangelii św. Jana, w której Jezus Chrystus mówi o Sobie, że jest „chlebem życia” – napisał ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

 

Zachęcamy do różnych form medytacji nad Słowem Bożym, zarówno w Tygodniu Biblijnym, jak i przez cały rok. Wartościowe miejsca w sieci:

W naszym kościele będziemy na głos czytać Pismo Święte od godz. 10:00 do 11:00.