Ksiądz Proboszcz Roman Woźny z tytułem Kanonika

Ksiądz Proboszcz Roman Woźny z tytułem Kanonika

18 grudnia 2018 r. w Tarnowie trzynastu kapłanów Diecezji Tarnowskiej zostało wyróżnionych przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża tytułem honorowym Kanonika. Wśród nich nową godność otrzymał nasz Ksiądz Proboszcz Roman Woźny, który dołączył do grona Kapituły Mieleckiej.

 

Stopnie honorowe w Kościele wyrażają łączność Biskupa z kapłanem i docenienie jego zasług i pomocniczości dla Kościoła Diecezjalnego.