Informacja nt. organizacji pracy duszpasterskiej w Parafii (obowiązuje od 20.04.2020 r. do odwołania)

1. Msze Święte w niedzielę w dotychczasowych porach (o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 18:00) z możliwością nagłośnienia zewnętrznego, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii.

2. Dodatkowo, każda sobotnia, wieczorowa Msza święta będzie odprawiana z Formularza Niedzielnego z okolicznościową homilią / adoracją, jak Msza Święta w niedzielę.

3. Codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) po Mszy Świętej wieczorowej do godz. 19:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością adoracji, spowiedzi i przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym, z zachowywaniem wszelkich zasad ostrożności.

4. Codziennie o godz. 20:30 w kościele modlitwa różańcowa z ludem w intencjach ofiar epidemii, służby zdrowia i ustania negatywnych skutków pandemii.

5. Kościół pozostaje otwarty do modlitwy, zwłaszcza Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.

6. W kościele może przebywać jednocześnie 80 osób w bezpiecznych odstępach, natomiast na zewnątrz obowiązuje bezpieczny odstęp 2 m od osoby (za wyjątkami przewidzianymi w tekście Rozporządzenia Rządu z 31 marca 2020 r. o ograniczeniach poruszania się). W każdym przypadku obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochrony osobistej.

7. Na cmentarzu podczas jednego pogrzebu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników, nie licząc osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom. Obowiązuje nakaz noszenia masek ochrony osobistej (poza wyjątkami przewidzianymi w tekście rozporządzenia – Rozporządzenie Rządu z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

8. Osoby, które ukończyły 13 rok życia mogą uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach samodzielnie, młodsze tylko z opiekunami. W obu przypadkach obowiązują ich wymienione wyżej środki profilaktyki.

W tym duchu, zachęcamy do dodatkowych rozważań:

  • refleksji Papieża Franciszka z homilii w Domu św. Marty 17 kwietnia 2020 r., aby nie zwirtualizować Kościoła. „To nie jest Kościół: to Kościół żyjący w trudnej sytuacji, na co pozwala Pan, ale ideałem Kościoła jest zawsze wspólnota z obecnością ludu mogącego przystępować do sakramentów” – stwierdził Papież (link do wypowiedzi Papieża)
  • zarządzenia Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów 18 kwietnia 2020 r. „W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. (…) W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem” – napisał Ksiądz Biskup (link do zarządzenia Księdza Biskupa).