Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej

28 listopada 2017 r. bp Andrzej Jeż podpisał dekret ogłaszający oficjalny hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Dziś odbyła się jego premiera.

 

Słowa do hymnu zostały napisane przez klaryskę ze Starego Sącza, Matkę Teresę Annę Izworską. Melodię skomponował mieszkający od kilku lat w Limanowej Sebastian Szymański.

 

Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej

 

„Za Chrystusem”

1. Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!

Ref. Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!

2. Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.

Ref. Chryste…

3. Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.

Ref. Chryste…

4. Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!

Ref. Chryste…

5. I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!

Ref.Chryste…