Boże Narodzenie 2019 – życzenia świąteczne

„Podnieś rękę Boże dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”

Tymi słowami, dobrze nam znanej kolędy, życzymy z całego serca Drogim Parafianom i wszystkim Gościom, Bożej radości, miłości i pokoju płynących z radosnego faktu narodzenia Syna Bożego. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz z Księżmi Wikariuszami