Alleluja Chrystus zmartwychwstał!

“Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20, 1-9).

Drodzy Parafianie, niech Zmartwychwstały Chrystus Pan daje pokój, obdarza wiarą, nadzieją i miłością oraz zachowuje w zdrowiu.