Adwent 2019

Rozpoczyna się kolejny Adwent w naszym życiu, zwany czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W I Niedzielę Adwentu w Ewangelii czytamy: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42). Nie prześpijmy tego czasu! Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!

 

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. To Msza św. poświęcona Najświętszej Maryi Pannie, a jej nazwa pochodzi od łacińskiego sformułowania „Rorate caeli desuper” czyli „Spuśćcie rosę, niebiosa”.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i wiernych dorosłych do wspólnej modlitwy podczas mszy roratnich w naszym Kościele – od poniedziałku 2 grudnia, codziennie o godz. 17:00.