Datki dla Parafii św Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu

Kościół jest wspólnotą powołanych do dzielenia się wiarą. Troska o misje jest jednym z Jego istotnych zadań wynikających z najważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim narodom przekazanym przez Apostołom Jezusa (zob Mt 28,18-20). Zachęcamy do modlitwy i wsparcia materialnego datkami misji Parafii św Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu.

Dane do przelewu

Parafia pw. Św. Stanisława BM
Pustków Osiedle 30
39-206 Pustków Osiedle
88 9171 0004 0070 0708 2000 0010

Kliknij tutaj aby pobrać Pocztowy blankiet wpłaty

Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Parafii św Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).